Làrach-lìn MCN agus ruigsinneachd

Chaidh an làrach-lìn a dhealbh a rèir slatan-tomhais ruigsinneachd làraich eadar-nàiseanta a chaidh fhoillseachadh le World Wide Web Consortium (W3C) mar phàirt den Iomairt Ruigsinneachd Làraich aca.

Chaidh gach oidhirp reusanta a dhèanamh gus dèanamh cinnteach gu bheil ìre àirde agus na prìomh dhuilleagan a’ gèilleadh ri AA slatan-tomhais Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 aig a’ char as ìsle.